top of page

ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนนานาชาติธีโอดอร์อยู่ในจังหวัดชุมพร ประเทศไทย เสนอโปรแกรมสำหรับนักเรียนประจำตั้งแต่เกรด 1- 8 หอพักนักเรียนอยู่ภายในโรงเรียน อาคารหอพักนักเรียนปลอดภัยด้วยระบบรักษาความปลอดภัยจากระบบไบโอเมตริกซ์(ระบบตัวชี้วัดทางชีว)

โปรแกรมการเป็นนักเรียนประจำจัดเตรียมพื้นฐาน  การใช้ชีวิต  ความสำเร็จและการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน  นักเรียนประจำถูกจัดเตรียมให้พร้อมกับการท้าทายชีวิต พวกเขาจะรู้จักกับการปรับตัวให้เข้ากับสังคมและการเจริญเติบโต เพราะว่านักเรียนประจำต้องมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ และการมีระเบียบวินัยในตนเอง เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ สร้างแรงจูงใจ และพึ่งพาตนเองได้

ประโยชน์ของการเป็นนักเรียนประจำ

  1. โอกาสทางวิชาการที่แข็งแกร่ง - การให้นักเรียนมีเวลาที่จะมุ่งเน้นในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย

  2. ความสนิทสนมกันในความหลากหลายทางวัฒนธรรม – นักเรียนประจำอยู่อย่างต่อเนื่องล้อมรอบไปด้วยเพื่อนและครูของพวกเขาเพราะพวกเขาอาศัยอยู่ในโรงเรียน ชุมชนที่มีภาษา ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมต่างกันอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างกลมกลืน เหล่านี้ช่วยพัฒนา การอยู่ร่วมกันในชุมชน ช่วยให้พวกเขาเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองและเรียนรู้วิธีการสื่อสารกับเพื่อนและผู้ใหญ่  ช่วยเพิ่มทักษะทางภาษาด้วยประสบการณ์ที่หลากหลายร่วมกัน

  3. การเสริมทักษะทางดนตรี - นักเรียนทุกคนควรได้รับการสนับสนุนในการเลือกเครื่องดนตรีและพัฒนาทักษะด้านดนตรีของตนเอง

  4. เสริมสร้างทักษะทางกายภาพของพวกเขา - นักเรียน ประจำ มีกิจวัตรประจำวันในการเลือกกีฬาที่พวกเขาต้องการเพื่อฝึกซ้อมทุกวัน

  5. การสำรวจความหลงใหลในสิ่งที่อยากเรียนรู้ - นักเรียนมีเวลาว่างในการสำรวจและค้นพบสิ่งที่พวกเขาอยากทำและอยากจะเป็นโดยมีครูคอยแนะนำและให้การสนับสนุน

  6. อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่สมดุล - นักเรียนประจำได้รับประทานอาหารที่จัดเตรียมอย่างดีและมีคุณค่าทางโภชนาการทุกวัน

  7. คำแนะแนวเกี่ยวกับ จิตใจและทางอารมณ์ – นักเรียนประจำทุกคนมีการตรวจสอบความสุข ความสัมพันธ์ การนอนหลับและความก้าวหน้าทางวิชาการ

Boarding School Programs

FLEX BOARDING

05.30 PM - 07.30 AM EVERYDAY

สำหรับโปรแกรมนี้นักเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับเราตั้งแต่เวลา 17.30 ของทุกๆวันและสิ้นสุดที่เวลา 7.30 น.ของวันถัดไป

โรงเรียนจัดเตรียม

●  อาหาร 2 มื้อ

●  นมสำหรับมื้อเช้า

●  กิจกรรมช่วงเย็นของวันที่เข้าพัก

WEEKLY BOARDING

05.00 PM - 07.30 AM

SUNDAY - FRIDAY

สำหรับโปรแกรมนี้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับเราตั้งแต่วันอาทิตย์เวลา 17.00น. และเสร็จสิ้นในวันศุกร์เวลา 7.30น.

โรงเรียนจัดเตรียม

●  อาหาร

●  นมสำหรับมื้อเช้า

●  กิจกรรมช่วงเย็น

●  ซักอบรีด

●  การซ้อมดนตรี/กีฬา

TERM BOARDING

24/7

WHOLE TERM

สำหรับโปรแกรมนี้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับเราตลอดภาคการศึกษาเริ่มจากวันที่เปิดภาคเรียนจนวันสุดท้ายของการเรียน

โรงเรียนจัดเตรียม

●  อาหาร

●  นมสำหรับมื้อเช้า

●  กิจกรรมช่วงเย็น

●  ซักอบรีด

●  การซ้อมดนตรี/กีฬา

●  กิจกรรมในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์

●  การท่องเที่ยวในประเทศไทยประจำภาคการศึกษา

Boarding School Schedules

Weekdays ตารางประจำวัน

The dormitory is closed during Regular School Day time. Students make sure to bring everything he / she needs to school.

ในวันปกติ (ช่วงเวลานี้หอพักปิด นักเรียนต้องแน่ใจว่านำสิ่งของที่ต้องการออกจากหอพักเรียบร้อยแล้ว)

TIME

ACTIVITY

06.15

ตื่นนอนและทำความสะอาดร่างกาย

06.45 - 07.00

ประชุมเช้า

07.00 - 07.30

รับประทานอาหารเช้า

07.30

ออกจากหอพักเพื่อไปโรงเรียน

07.30 - 14.00

ในวันปกติ

14.00 - 17.30

ช่วงเวลาเรียนเพิ่มเติม การทำการบ้าน ออกกำลังกายและช่วงเวลาพัก

17.30 - 18.00

รับประทานอาหารเย็น

18.00 - 18.30

ประชุมอธิษฐาน

18.30 - 19.00

ซ้อมดนตรี

19.00 - 20.00

กิจวัตรก่อนการเข้านอน ( การทำความสะอาดร่างกาย ดื่มนม ฯลฯ)

20.00

เข้านอน

Weekend - Saturdays ตารางประจำวัน

TIME

ACTIVITY

06.45 - 07.00

ประชุมเช้า

07.00 - 07.30

รับประทานอาหาร

07.30 - 09.30

Personal Care

09.30 - 10.30

Sabbath School

10.30 - 11.30

Church Service

11.30 - 13.00

Church Service

13.00 - 14.00

Musical Instrument Practice

14.00 - 14.30

Group Reading Time

14.30 - 17.30

Youth Program

17.30 - 18.00

Dinner

18.00 - 18.30

Evening Worship

18.30 - 19.00

ช่วงเวลาเรียนเพิ่มเติม การทำการบ้าน ออกกำลังกายและช่วงเวลาพัก

19.00 - 20.00

กิจวัตรก่อนการเข้านอน ( การทำความสะอาดร่างกาย ดื่มนม ฯลฯ)

20.00

เข้านอน

Weekend - Sundays ตารางประจำวัน

TIME

ACTIVITY

06.45 - 07.00

ประชุมเช้า

07.00 - 08.00

รับประทานอาหารเช้า

08.00 - 09.30

Housekeeping

09.30 - 11.30

Activities (Library, IT Lab, Project, Homework, Assigned Task)

11.30 - 15.00

Lunch / Rest / Boarding student can sign out for shopping or depend on the school activity

15.00 - 16.00

Group Worship

16.00 - 17.30

Free Time

17.30 - 18.00

Dinner

18.00 - 18.30

Evening Worship (Roll Call)

18.30 - 19.00

ซ้อมดนตรี

19.00 - 20.00

กิจวัตรก่อนการเข้านอน ( การทำความสะอาดร่างกาย ดื่มนม ฯลฯ)

20.00

เข้านอน

Boarding School in Chumphon

bottom of page