top of page

ที่ตั้งและสิ่งอำนวยความสะดวก

TIS teachers day

ปรัชญาการศึกษา

 

โรงเรียนนานาชาติธีโอดอร์เชื่อมั่นว่า

 

 1. การศึกษาพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ -ทั้งทางจิตใจ สติปัญญา ร่างกาย สังคมและอารมณ์

 2. การศึกษาเกิดจากการร่วมมือกันระหว่างโรงเรียน ครอบครัว คริสตจักร และชุมชนเพื่อเตรียมให้บุคคลให้เป็นพลโลกที่ดีของโลกต่อไป

 

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ของเราคือการเป็นสถาบันการเรียนที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก พร้อมทั้งจัดเตรียมการศึกษาที่มีคุณภาพสูงสุด

ในการสร้างแรงบันดาลใจและความท้าทายความสามารถของเด็ก เพื่อจะสะท้อนให้เห็นถึงความรักของพระเจ้าในตัวของพวกเขา

จนกลายเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เป็นอิสระและประสบความสำเร็จอย่างเต็มศักยภาพของพวกเขาที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้า

และการให้บริการชุมชนด้วยความเคารพและความเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรม

 

พันธกิจ

โรงเรียนนานาชาติธีโอดอร์สัญญาว่า

 • เราจะสร้างความรักและความเข้าใจที่มาจากพระผู้เป็นเจ้า ทำตนให้เป็นประโยชน์เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความรักของพระองค์ให้กับผู้อื่น

 • สร้างแรงบันดาลใจ ความหลงใหลในการเรียนรู้ บรรลุความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยการให้ประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

 • จัดเตรียมการศึกษาที่มีคุณภาพสูงสุด โดยครู ที่มีทักษะ ทั้งทางจิตใจ วิญญาณและการดูแลเอาใจใส่ ครูของเราเป็นครูที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

 • สร้างสภาพแวดล้อมที่หลากหลายทางวัฒนธรรม เคารพและเข้าใจว่าแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ทั้งทางด้านความเชื่อวัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยมและประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมความเป็นเอกภาพจากความหลากหลาย

 • สนับสนุนให้ทำตัวให้เป้นประโยชน์แก่ ชุมชน สังคม และโลก

 • การทำงานร่วมกันกับผู้ปกครองเพื่อเชื่อมโยงกับเด็ก จัดเตรียมครอบครัวในด้านทักษะการเลี้ยงดูที่จำเป็นเพื่อความสำเร็จของบุตรแต่ละคนของพวกเขา

 • บริหารองค์กรภายใต้หลักการของผู้นำที่เปี่ยมด้วยใจที่พร้อมรับใช้สังคม

 • จัดเตรียมให้มีสภาพแวดล้อมที่มั่นคง ปลอดภัย การรักษาธรรมชาติตลอดจนการส่งเสริมการอนุรักษ์

Expected School-wide Learning Results
Busy TIS kids

โรงเรียนนานาชาติธีโอดอร์คาดหวังในผลการเรียนรู้ดังนี้

 • เป็นผู้ที่มีความเป็นเลิศในด้านวิชาการ

 • เป็นผู้ที่มีสติและประสิทธิภาพในการสื่อสาร

 • เป็นผู้ที่มีความมั่นใจเป็นนักคิดและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

 • เป็นผู้ที่มีอิสระในการเรียนรู้

 • เป็นผู้ที่มีความเคารพนบนอบและเปิดใจเป็นพลโลก

 • เป็นผู้ที่มีจิตใจโอบอ้อมอารีและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

 • เป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง

Our Campus and Facilities
TIS Swimming pool

สิ่งอำนวยความสะดวก

 

สิ่งอำนวยความสะดวกและทรัพยากรทางการศึกษาสนับสนุนให้เด็กมีการพัฒนาสูงสุด สิ่งอำนวยความสะดวกของเราประกอบด้วย

 • ห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย

 • สนามเด็กเล่นที่ปลอดภัย ทั้งในร่มและกลางแจ้ง

 • สระว่ายน้ำที่เป็นเอกลักษณ์

 • เทนนิสคลับ 

 • สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย ปราศจากอันตรายใดๆ

 • ระบบสแกนลายนิ้วมือในการเข้าออกโรงเรียน

โรงเรียนของเรา

บริเวณโรงเรียนเต็มไปด้วยทิวทัศน์สีเขียว ภูเขาและสวนปาล์ม โรงเรียนนานาชาติธีโอดอร์ตั้งอยู่ที่ ตำบลตากแดด สามารถเดินทางได้สะดวกสบายเพียง 6 กม.จากตัวเมืองชุมพรและ 1 กม. จากถนนเพชรเกษม ไม่ไกลจากแหล่งจับจ่ายใช้สอย และห่างจากชายหาดสวยสองหาด คือหาดทุ่งวัวแล่นและหาดทรายรี

จังหวัดของเรา

จังหวัดชุมพรถูกเรียกว่าเป็น “ประตูสู่ภาคใต้” ห่างจากกรุงเทพ 463 กม.ไม่เพียงแต่ชายหาดเท่านั้นยังมีเกาะมากมาย รวมทั้งภูเขา น้ำตก ป่าโกงกางและอุทยานแห่งชาติ นอกจากนี้เรายังมี การผจญภัย การเข้าค่าย และกิจกรรมสนุกสนานอีกมากมาย ตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการขนส่งไปยังเกาะเต่าที่ซึ่งเป็นจุดดำน้ำที่ดีที่สุดของประเทศ

Our History
TIS logo

โรงเรียนนานาชาติธีโอดอร์ ก่อตั้งขึ้นได้อย่างไร

โรงเรียนนานาชาติธีโอดอร์ เป็นการเติมเต็มความฝันของคุณแม่ 3 คน ที่กำลังรอคอยโอกาสให้กลายเป็นความจริง

โรงเรียนแห่งนี้เกิดขึ้นจากหัวใจและความคิดของผู้เป็นแม่คนหนึ่งเมื่อ 6 ปีก่อน จากความต้องการที่จะให้ลูกเรียนในโรงเรียนที่มีมาตราฐานสูง ปลอดภัย และสะอาดในจังหวัดชุมพร ในตอนนั้นลูกคนแรกของเธอจำเป็นต้องไปเรียนที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เธอมีความเป็นห่วงที่ต้องอยู่ไกลจากลูกสาวของเธอ จึงมีความคิดที่ว่าจะสร้างโรงเรียนของเธอเองที่มีมาตรฐานระดับสากลในจังหวัดชุมพร

เธออยากจะเห็นสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ดีงาม มากกว่าสังคมที่กำลังแย่ลง และอาจส่งผลร้ายต่อลูกๆ ของเธอในอนาคต เธอมีความเชื่ออย่างแรงกล้าว่าระบบการศึกษาของคริสตจักรสามารถคืนความเป็นมนุษย์ที่ดีงามกลับมาตามพระประสงค์ของพระเยซูคริสต์ และด้วยความเชื่อนี้เธอจึงสามารถสร้างโรงเรียนแห่งนี้ขึ้นมา ซึ่งจะส่งผลในทางบวกต่อเด็กๆ และแบ่งปันความดีงามสู่สังคม

4 ปีหลังจากนั้น เธอได้พบกับคุณแม่ท่านหนึ่ง ผู้ซึ่งมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะอบรมเพาะบ่มเมล็ดพันธุ์อันเป็นที่รักของพระเจ้า ซึ่งก็คือเด็กๆในจังหวัดชุมพรที่บ้านของเธอในวันเสาร์ ("วันสปาโต" ตามความเชื่อในศาสนาคริสต์) ด้วยความรักความเมตตา และด้วยความปรารถนาที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ที่จะมีผลต่อชีวิตของเด็ก ครอบครัว และสังคมในอนาคต

และแล้วคุณแม่คนที่ 3 ก็ได้เข้ามาสนับสนุนความฝันนี้ ที่อยากให้มีโรงเรียนแห่งใหม่ในจังหวัดชุมพร และต้องเป็นโรงเรียนที่ยึดหลักให้ความเคารพในสิ่งที่เด็กๆชอบ ตามความพร้อมและความสุขของพวกเขา ซึ่งสิ่งเหล่านี้เธอได้พบเจอในวิธีการสอนของมอนเตสเซอร์รี่

bottom of page